Przebudowa drogi powiatowej 1194K gr. woj. –Kozłów – Książ Wielki – Słaboszów

Przebudowa drogi powiatowej 1194K gr. woj. –Kozłów – Książ Wielki – Słaboszów, na dł 12,200 km

Przebudowa drogi powiatowej 1194K gr. woj. –Kozłów – Książ Wielki – Słaboszów, na dł 12,200 km”. Kontrakt zrealizowany we współpracy z POLDIM Spółka Akcyjna W ramach kontraktu firma zrealizowała:
-Roboty rozbiórkowe
– Roboty ziemne wykonywane mechanicznie 6 314,37 m3
-Plantowanie poboczy 16 215,50 m2
-Oczyszczanie przepustów z namułu fi 0,6- 0,8 m 184,00 m
-Wykonanie przepustów rurowych fi 0,5 m 72,00 m
-Wykonanie przepustów rurowych fi 0,6 m 283,00 m
-Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1 m 4,00 szt.
-Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 2 284,30 m2
-Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1 679,15 m2
-Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1 147,05 m2
-Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 10 cm 18 532,00 m2
-Krawężniki betonowe 15x30cm wraz z wykonaniem ław 1 239,00 m
-Obrzeża betonowe 8×30 cm 639,00 m
-Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 1 251,25 m2
-Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 858,65 m2
-Ściek z prefabrykowanych korytek prostokątnych gr. 15 cm 85,00 m
-Ułożenie odwodnienia liniowego typu ACO, płyta gr. 15 cm 21,00 m
-Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi 60x40x10 cm 192,60 m
-Likwidacja przełomów 912,00 m2
Okres realizacji: 01.04.2011 r. – 30.08.2011 r.

s1

s3

s4

s5

s6

s7