Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej Nowego Sącza

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej etap II, w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej miasta Nowy Sącz z przyległymi terenami gmin sąsiednich”.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w wykopie z rur kamionkowych, glazurowanych fi 250 mm oraz fi 200 mm wraz z pracami towarzyszącymi.

ns1

ns2

ns3

ns4

ns5