Odbudowa infrastruktury po powodzi (DW 964 w m. Niepołomice)

Odbudowa infrastruktury po powodzi: Odbudowa DW 964 w m. Niepołomice odc. 320 km 2+590 – 4+555

Kontrakt zrealizowany we współpracy z POLDIM Spółka Akcyjna
Zakres robót obejmował wykonanie:
-Demontaż kostki betonowej gr. 8 cm i ponowne ułożenie 230,00 m2
– Ułożenie ścieku przykrawężnikowego, kostka gr. 8 cm 1 178,50 m
-Ułożenie ścieku przykrawężnikowego, kostka gr. 8 cm na ławie bet. 150,00 m
-Remont zjazdów, naw. z kostki brukowej 3,00 szt.
-Remont zjazdów, naw. z kruszywa 18,00 szt.
-Remont zjazdów, naw. bitumiczna 4,00 szt.
-Remont zjazdów, naw. z betonu 8,00 szt.
-Demontaż krawężnika drogowego, ponowne ułożenie na ławie bet. 884,00 m
-Odmulanie rowów 2 000,00 m
-Regulacja pionowa kratek ściekowych 25,00 szt.
-Korytowanie podłoża koparką na gł. 62 cm 350,00 m2
-Geowłóknina 420,00 m2
-Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 40 cm 350,00 m2
-Podbudowa z kruszywa łamnego 0-31,5 mm gr. 20 cm 378,60 m2
-Ułożenie korytek betonowych na ławie z betonu wraz z korytowaniem 27,50 m
-Regulacja studzienek 24,00 szt.
-Demontaż i ponowny montaż obrzeża 48,00 m
-Oczyszczanie przepustów z namułu fi 40 cm 46,00 m
-Oczyszczanie przepustów z namułu fi 50 cm 43,10 m
Okres realizacji: 23.08.2011 r. – 10.09.2011 r.