„Rozbudowa piekarni Awiteks w Krakowie”

Prace brukarskie oraz odwodnieniowe w ramach kontraktu: „Rozbudowa piekarni Awiteks w Krakowie”

Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 10 cm oraz 8 cm – 4 579,10 m2 wraz z podbudową.
Ułożenie obrzeża betonowego na ławie bet. 8×25, 8×30 – 250,00 m
Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki gr. 8 cm – 256,00 m
Krawężniki drogowe 20×30 na ławie betonowej – 450,00 m
Ułożenie palisady Nostalit wys. 40, 60, 80, 100 .Osadzenie oraz regulacja pionowa studzienek .
Ułożenie odwodnienia liniowego prefabrykowanego . Wykonanie wjazdu asfaltowego.
Czas realizacji kontraktu: czerwiec – listopad 2011r.

aw

aw1

aw2

aw3

aw4

aw5