12 386 96 12
Wierzbno 27
32-104 Koniusza
godziny pracy Pon - Pt
7:00-17:00

Regulamin

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ ONLINE
https://www.multibet.com.pl/sklep.html

§ 1

Właścicielem zamówień online, działającego pod adresem https://www.multibet.com.pl/sklep.html  jest firma:


Wierzbno 27
32-104 Koniusza
NIP: 679-20-78-089
REGON: 357075702

zwana dalej zamówieniami online.

§ 2

W ofercie zamówień online znajdują się materiały budowlane, kostka brukowa firm: BRUK-BET, POLBRUK, CHYŻBET, kruszywa ozdobne, kruszywa drogowe, piaski, węgiel.

ZAMÓWIENIE
§ 3

Zamówienie może złożyć dowolna osoba fizyczna lub zarejestrowana firma zwana dalej zamawiającym.

§ 4

Zamówienia przyjmowane są przez Internet, telefonicznie oraz osobiście w siedzibie firmy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych warunków sprzedaży.

§ 5

Zamówienia online zastrzegają sobie możliwość odmówienia realizacji zamówienia w ciągu 7 dni roboczych w przypadku błędów technicznych w opisie produktu lub rażących odstępstw.

CENY
§ 6

Ceny w sklepie online zawierają podatek VAT (23%) i podawane są w PLN

RABATY
§ 7

Zamówienia online mogą udzielić rabatów w wysokościach podanych na stronie: sklep,info,system_rabatowy.html.

§ 8

Rabaty udzielane są automatycznie po spełnionych odpowiednich kryteriów przez zamawiającego. Kryteria te podane są na stronie: sklep,info,system_rabatowy.html.

§ 9

Zamówienia online zastrzegają sobie prawo do odmowy udzielenia rabatu lub zmiany jego wysokości bez podania przyczyny, w tym wypadku zamawiającemu przysługuje prawo do anulowania zamówienia.

OPŁATY
§ 10

Zamówienia online obciążają kosztami przesyłki zamówionego towaru zamawiającego według cennika dostępnego na stronie: sklep,info,cennik_transportu.html.

§ 11

Koszt przesyłki może ulec zmianie, o czym zamawiający zostanie poinformowany, a w przypadku niezaakceptowania nowej cenny zamawiający może anulować zamówienie.

SPOSOBY PŁATNOŚCI
§ 12

Zamówienia online akceptują poniższe formy płatności:

   płatność przelewem bankowym
   płatność w siedzibie zamówień online

TERMIN REALIZACJI
§ 13

Zamówienia online zobowiązują się do dostarczenia towaru w ciągu 7 dni roboczych, od zaksięgowania należności za zamówienie.

§ 14

W wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o czym zamawiający zostanie poinformowany, a zamawiającemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

PROCEDURA REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 15

Klient otrzymuje od systemu wiadomości e-mail w przypadku następujących zdarzeń:

Złożenie zamówienia – W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, oraz link służący do potwierdzenia zamówienia.

Potwierdzenie złożenia zamówienia – Po zaakceptowaniu linku potwierdzenia zamówienia oraz zaksięgowaniu należności za zamówienie.

Anulowanie zamówienia – W momencie anulowania zamówienia przez jedną ze stron z podaniem przyczyny anulowania.

Częściowa kompletacja zamówienia – Może zajść również sytuacja, kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku zamawiający otrzymuje wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez zamawiającego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 7 dni roboczych, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym zamawiający zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

Całkowita kompletacja i wysłanie zamówienia – Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu zamawiający otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą, po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata.

GWARANCJA
§ 16

Zamówienia online udzielają gwarancji producenta na zamówione produkty zgodnie z jego regulaminem.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
§ 17

Po anulowaniu zamówień i wcześniejszym zaksięgowaniu należności za zamówiony towar, zamówienia online zobowiązuje się do zwrócenia pobranej kwoty w ciągu 7 dni roboczych od chwili anulowania zamówienia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 18

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

§ 19

Dane osobowe umieszczone w bazie danych zamówień online są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 20

Struktura witryny zamówień online została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

§ 21

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W tym celu Konsument musi złożyć Przedsiębiorcy swoje oświadczenie na piśmie. Dla zachowania ustawowego terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22

Propozycja cenowa zamówień online nie jest ofertą handlową w sensie rozumienia prawa.

§ 23

Zamówienia online zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Składając zamówienie w dowolnej formie zamawiający oświadcza, że zgadza się na podane w powyższym regulaminie warunki.