Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.multibet.com.pl

I. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, a w szczególności składająca zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego www.multibet.com.pl
 4. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.multibet.com.pl
 5. Sprzedawca – MULTIBET S.C. Józef Łukasik & Elżbieta Łukasik z siedzibą w Wierzbno 27, 32-104 Koniusza, NIP: 679-20-78-089, REGON: 357075702
 6. Rzecz – rzeczy ruchome dostępne w Sklepie internetowym, mogące stanowić przedmiot sprzedaży.

 

II. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Sklep Internetowy umieszczony pod adresem www.multibet.com.pl jest własnością MULTIBET S.C. Józef Łukasik & Elżbieta Łukasik, NIP: 679-20-78-089, REGON: 357075702
  -adres prowadzenia działalności gospodarczej: Wierzbno 27, 32-104 Koniusza woj. Małopolskie
  -adres korespondencyjny: Wierzbno 27, 32-104 Koniusza woj. Małopolskie
  -dane do kontaktu:
  Adres poczty elektronicznej: biuro@multibet.com.pl
  Numer telefonu: 12 386 96 12
  Koszty połączenia oraz koszty wynikające z korzystania z Internetu są zgodne z taryfą operatora – dostawcy usługi, z której korzysta Klient.
 2. Wszelkie transakcje dokonywane w sklepie www.multibet.com.pl podlegają zasadom obowiązującym w regulaminie Sklepu internetowego. Przed dokonaniem transakcji prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 3. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej oraz konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw mających zastosowanie do funkcjonowania i działalności sklepów internetowych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 6. Towary dostępne w sklepie www.multibet.com.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta.

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Skuteczne złożenie zamówienia w sklepie www.multibet.com.pl może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez kupującego zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia oraz adresu korespondencji i wysyłki towaru zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Przekazanie danych jest niezbędne w procesie rejestracji, dokonania zakupów, wysyłki towaru. Wszystkie przekazane dane formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez sprzedającego w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Jeśli Klient wyrazi zgodę, dane rejestracyjne zostaną również wykorzystane do przesyłania informacji promocyjnych, nowościach, akcjach wyprzedażowych produktów oferowanych przez sklep internetowy multibet.com.pl. Nie wyrażenie zgody na taką komunikację skutkuje wykorzystaniem danych wyłącznie do potrzeb zamówienia.
Klient zgodnie z obowiązującym prawem ma prawo do:
 • wglądu w dane osobowe przekazane w procesie rejestracji bądź realizacji zamówienia
 • modyfikacji danych
 • żądania usunięcia danych po przeprowadzeniu transakcji.

 

IV. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia należy składać poprzez formularz zamówienia na stronie Sklepu internetowego, bądź drogą e-mailową. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru.
  W przypadku skomplikowanych zamówień Klient zawsze może poprosić o przygotowanie oferty przez doradców Sklepu internetowego. Przygotowanie oferty nie jest zobowiązujące i nie niesie za sobą żadnych kosztów.
 2. Zamówienie towaru nie wymaga procesu rejestracji. Rejestracja daje dodatkowe korzyści które wiążą się z możliwością uczestnictwa w specjalnych promocjach prezentowanych w sklepie internetowym, bądź przesyłanych drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail po wyrażeniu zgody na taką korespondencję.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, jednak za termin przyjęcia zamówienia w systemie przyjmuje się godziny pracy biura, które w dni powszednie pracuje między godziną 8.00 a 16.00. Zamówienia składane w dni wolne, weekendy, święta oraz przesyłane po godzinie 16.00 będą przyjmowanie w najbliższym dniu pracującym.
 4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. Po złożeniu zamówienia zamawiający otrzyma wygenerowany e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia przez system. Zamówienie jest aktywne w systemie przez 72 godziny od momentu wygenerowania zamówienia na stronie sklepu internetowego www.multibet.com.pl.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Klienta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Transakcja może nie zostać zrealizowana jeśli:
  a) Klient nie udostępni danych koniecznych do zrealizowania transakcji wymaganych przez sklep,
  b) Klient nie dokona płatności za autoryzowaną i zaakceptowaną przez obie strony transakcję w formie przelewu, bądź za pomocą systemu płatności obsługującego sklep internetowy. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy zgodnie z zamówieniem formą płatności jest gotówka u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
  c) W przypadku Rzeczy nieprefabrykowalnej; gdy Klient nie zaakceptuje poprawności zamówienia i/lub nie opłaci 50% jego wartości.
 8. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT, dostarczana drogą elektroniczną, poprzez e-mail na wskazany adres e-mail w zamówieniu. Dane do faktury będą automatycznie przypisane na podstawie danych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia.
 9. Termin realizacji zamówień jest zgodny z terminami podawanymi przy produktach w Sklepie internetowym. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez kuriera bądź firmę spedycyjną.

 

V. CENY

 1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu, chyba że w ofercie zapisana jest informacja o takiej dostawie. Cena za transport jest podawana przy przejściu do koszyka, gdzie w zależności od wagi, objętości i ceny towaru kalkulowana jest cena transportu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty i modyfikowania istniejącej oferty. Zmiany cen mogą dotyczyć wszystkich Towarów znajdujących w sklepie nawet jeśli towary znajdują się w promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Sprzedawca poinformuje Klienta podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży, o łącznej cenie zamówienia zawierającej podatek, kosztach dostawy oraz innych kosztach. W przypadku braku możliwości ustalenia powyższych opłat Klient informowany jest o obowiązku ich uiszczenia.

 

VI. PŁATNOŚCI

 1. Płatności mogą być realizowane w następujący sposób:- przelew na konto na podstawie faktury pro-forma przesłanej po potwierdzeniu zamówienia (czas przetwarzania zamówienia będzie dłuższy) Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 84 1750 0012 0000 0000 3980 1086– Płatność za pobraniem – gotówka u kuriera bądź przy odbiorze osobistym

  – za pomocą systemu płatności elektronicznych DotPay

 2. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy” Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.
 3. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
 4. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty” Towar można odebrać w siedzibie firmy MULTIBET S.C. w Wierzbno 27, 32-104 Koniusza od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00. Po wcześniejszym ustaleniu preferowanej daty odbioru. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

 

VII. DOSTAWA

 1. Realizacja dostawy na terenie Polski odbywa się za pomocą firmy kurierskiej Pocztex (http://www.pocztex.pl/) bądź firmy spedycyjnej PEKAES (www.pekaes.pl) lub Raben (http://polska.raben-group.com). Po otrzymaniu informacji o nadaniu przesyłki wraz z numerem listu przewozowego Klient ma możliwość monitorowania położenia przesyłki.
 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
  – firmy kurierskiej Pocztex – czas dostawy to maksymalnie 48 godzin roboczych;
  – firmy spedycyjnej PEAKES – czas dostawy to maksymalnie 48 godzin roboczych;
  – firmy spedycyjnej RABEN – czas dostawy to maksymalnie 48 godzin roboczych.
 3. Koszt dostawy jest zależny od gabarytów przesyłki, jej wagi i wymiaru. Koszt ten jest określony na karcie każdego Towaru w Sklepie internetowym, a także w trakcie składania zamówienia. W przypadku zamówień składających się z  towarów o różnych gabarytach koszt dostawy może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany w chwili składania zamówienia.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT TOWARU)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana  przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy WZÓR, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w  pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w przypadku, gdy płatność nastąpiła przy odbiorze lub za pośrednictwem płatności internetowych PayU prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które przeprowadzimy zwrot w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać rzecz do magazynu MULTIBET S.C. w Wierzbno 27, 32-104 Koniusza, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zwracana rzecz powinna zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Rzecz powinna być opakowana w oryginalne opakowanie.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

IX. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady fizyczne i prawne rzeczy. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określone są ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedane towary, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne Towaru dotyczy tych wad, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres Sprzedawcy: MULTIBET S.C., Wierzbno 27, 32-104 Koniusza
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@multibet.com.pl
  c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: MULTIBET S.C., Wierzbno 27, 32-104 Koniusza
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Konsumenta,
  b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,
  c) datę wystąpienia wady,
  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
  e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, w szczególności, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  d) został kupującemu wydany w stanie niezupełnym,
  e) został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy
  f) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej
  g) ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę Towaru, jeżeli wada była wiadoma Klientowi w chwili wydania Towaru. Powyższe postanowienie nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Niezależnie od wymienionych wyżej uprawnień Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 8. Sprzedawca może nie uwzględnić roszczenia Klienta jeżeli:
  a) wymiana albo usunięcie wady (doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej) w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
  b) w porównaniu z drugim z możliwych sposobów doprowadzenie do zgodności z mową wymagałoby nadmiernych kosztów
  c) Klientem jest przedsiębiorca i koszty wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Jeżeli Klient zgłaszający reklamację jest Konsumentem przysługuje mu nadto roszczenie wymiany rzeczy na wolną od wad w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował usunięcie wady albo żądanie usunięcia wady zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany na rzecz wolną od wad. Sprzedawca może nie uwzględnić żądań Konsumenta, jeżeli wybrany przez niego sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z umową jest niemożliwy do zrealizowania albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem Sprzedawcy.
 10. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się uprzedni kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@4iq.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 89 648 60 85, 604 105 019 lub 602 725 487.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Klienta będącego Konsumentem w podanym wyżej terminie, żądanie Konsumenta uważa się za uzasadnione.
 12. Klient obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do miejsca określonego w umowie, a w przypadku jego braku, do miejsca, w którym Towar został Klientowi wydany. Jeżeli jednak dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy wadliwy Towar w miejscu, w którym się obecnie znajduje.
 13. Sprzedawca dokona wymiany rzeczy lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Wszelkie koszty związane z reklamacją, w tym koszty dostarczenia wadliwego Towaru ponosi Sprzedawca.
 14. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: 4IQ Group sp. o.o., ul. Ostródzka 54, 14-200 Iława.
 15. Klient ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

X. GWARANCJA

 1. Producent udziela gwarancji na swoje produkty. Treść gwarancji dla poszczególnych produktów dostępna jest do pobrania w zakładce: pliki do pobrania.
 2. Przed rozpoczęciem użytkowania, montażem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją użytkowania i montażu każdego towaru.
 3. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi.
 4. Klient powinien dostarczyć Towar do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania go Klientowi, jeżeli z okoliczności nie wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu położenia Towaru w chwili ujawnienia wady. Koszty naprawy oraz dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca.

 

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
 2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
 3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
 4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
 5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

 

XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej www.multibet.com.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
  a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
  b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
  b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
  c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy.Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach Regulaminu umieszczając na stronie www.multibet.com.pl informację ze wskazaniem zmienionych postanowień Regulaminu oraz przesyłając zarejestrowanym Klientom wiadomość e-mail. Klientom będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia zmienionego Regulaminu w terminie 30 dni od dnia opublikowania zmian/otrzymania wiadomości e-mail. Nieskorzystanie z powyższego uprawnienia oznaczało będzie związanie Klienta nowym Regulaminem. Zmiany odnoszące się do umów sprzedaży nie wpływają na treść umów sprzedaży oraz zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2018 r.

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W terminie 14 dni przysługuje Państwu prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia przez Państwa Towaru w posiadanie  lub wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli zamówienie dotyczy wielu Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 3. W celu odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą e-mailową na adres: biuro@multibet.com.pl lub też pocztową na adres: MULTIBET S.C., Wierzbno 27, 32-104 Koniusza, bądź tez osobiście w siedzibie firmy: Wierzbno 27, 32-104 Koniusza. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.multibet.com.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, otrzymają Państwo niezwłocznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem czternastodniowego terminu.
 5. Odstępując od umowy należy odesłać lub przekazać produkt na adres siedziby: MULTIBET S.C., Wierzbno 27, 32-104 Koniusza, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Odstępując od umowy zobowiązani są Państwo jedynie do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.
 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.